...w trosce o nasze dzieci

Wspierają nas:

Po co komu Rada Rodziców?

Współpraca

...rodziców z dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, władzami oświatowymi, samorządowymi...

Aktywny udział

Organizowanie różnych form aktywności rodziców wspomagających proces nauczania, wychowania i opieki w szkole i środowisku.

Opiniowanie

Prezentowanie wobec dyrektora szkoły, nauczycieli, uczniów i władz oświatowych opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły.

Informowanie

Upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo- wychowawczych rodziny i szkoły w życiu dziecka.

Co między innymi zrobiliśmy w roku szkolnym 2019/2020,...

Impreza choinkowa

wsparcie finansowe organizacji imprezy choinkowej

Absolwenci

dofinansowanie tablicy absolwentów

Zawody sportowe

dofinansowanie wyjazdów na zwody sportowe

Stroje do tańca

pokrycie kosztów materiałów.

...dla pierwszaków

ufundowanie tarcz szkolny
i biretów dla klas pierwszych

Konkursy matematyczne

wsparcie finansowe

VII Powiatowy Przegląd Piosenki Religijnej

wsparcie finansowe

Konkurs Kolęd i Pastorałek

wsparcie finansowe

...i dalej chcemy wspierać nasze dzieci!

w nauce i osiąganiu sukcesów

w zabawie

Kto za to płaci?

My wszyscy

oraz

Składka

to zaledwie

35
  • jest dobrowolna
  • z myślą o naszych dzieciach

1% podatku

na wsparcie dla dzieci

1%
  • KRS: 0000268115
  • cel: "RR SP nr 1 w DT"

Stan konta
na dzień 08.09.2020

0
złotych

Jakieś sugestie? Coś Was wkurza? Coś trzeba zrobić?

Pamiętajcie, że robimy to dla nich,...

...a razem możemy więcej!

Mariusz Doroż

przewodniczący

Halina Gąciarz

zastępca przewodniczącego

Renata Marek

sekretarz

Katarzyna Leżoń

skarbnik

Dokumenty dla zainteresowanych

Kontakt do Rady Rodziców